8 d’ag. 2014

El racó d'intel·ligència lògico-matemàtica

I seguim amb els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples. Aquesta vegada el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica. Els nens que tenen més desenvolupat aquest pensament són alumnes amb un bon raonament lògic, que aprenen a través de la manipulació de dades numèriques. El seu raonament és inductiu i deductiu, els agrada relacionar conceptes a través de mapes mentals i mostren facilitat per entendre els sistemes de símbols (números, senyals de tràfic, logos,...). Per tant els alumnes amb un bon potencial en aquesta intel·ligència són capaços de fer càlculs numèrics mentalment de manera molt ràpida, la seva agilitat mental és destacable.

Normalment quan els alumnes poc hàbils en el raonament lògico-matemàtic es troben davant un problema acostumen a bloquejar-se per la dificultat que els suposa resoldre'l.  Perquè sovint les matemàtiques es plantegen com una dificultat i no com un repte.
Tot i que aquesta intel·ligència és una de les que més es treballa a l'escola i és important potenciar-la des de ben petits, també serà important ensenyar els diferents conceptes matemàtics de diferents maneres, a través de les altres intel·ligències, per tal que tots els alumnes puguin ser capaços d'arribar a entendre i resoldre els problemes que se'ls plantegin. Si aconseguim que les matemàtiques siguin divertides, curioses i interessants segurament aconseguirem motivar els alumnes amb més dificultats, afavorint la seva confiança per enfrontar-se a nous reptes.
El projecte EntusiasMat amb les matemàtiques (Tekmanbooks) és el que utilitzem a l'escola i és un clar exemple de com treballar els conceptes matemàtics de manera divertida, a través també de totes les altres intel·ligències, afavorint la manipulació, l'experimentació, la memòria visual i auditiva, el joc, el moviment i l'expressió oral com a diferents mitjans per arribar a un mateix concepte.

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Classificar entre números i altres dibuixos o símbols (P3)
Classificar entre números i lletres (P3)
Ordenar seqüències lògiques
Fer estimacions de mesura amb els reglets numèrics (material EntusiasMat)
Cursa de números (cartes numèriques i material comptable)
Tirar el dau i enganxar el número de gomets que hagi sortit, després escriure el número (graella preparada perquè facin vàries tirades)
Sumar amb pinces
Seguir una sèrie lògica enfilant boles seguint un patró (Joc Rytmes et perles, Nathan)
Realitzar seriacions lliurement amb diferent material
Jugar a trobar el número que va abans o el que va després (recta numèrica i daus)
La torre més alta (dau i multicubs)
Tirar el dau i escriure el número que ha sortit dins la casella corresponent per formar la sèrie 0-10 ascendent i després descendent.
Tirar els daus d'atributs i buscar la peça dels blocs lògics que correspon o dibuixar-la
Classificar material comptable dins de pots amb un número enganxat (relació grafia-quantitat)
Jugar a buscar la imatge que no pertany al conjunt
Jugar al dòmino
Relacionar imatges per parelles buscant la seva relació lògica
Joc de cartes: Anar tirant cartes seguint el torn i a la vegada anar dient els números seguint la sèrie fins el 10. El nen que tiri la carta que coincideixi amb el número que ha dit se les queda totes.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.

1 d’ag. 2014

El racó d'intel·ligència naturalista

I arribem ja al quart racó d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples, el de la intel·ligència naturalista. Aquesta és aquella que tenen les persones que es preocupen per la conservació de la natura i tenen especial sensibilitat pels animals i les plantes. Aquesta sensibilitat és evident que caldrà potenciar-la des de ben petits, però els nens que estiguin més predisposats a entendre la natura també seran hàbils per observar-ne les seves característiques i a partir d'aquí ordenar, classificar i organitzar. Els nens amb un bon potencial en aquesta intel·ligència sovint es faran preguntes del perquè de les coses, les seves causes i gaudiran elaborant hipòtesis i comprovant-ne les respostes mitjançant l'experimentació.

Es tracta d'una intel·ligència que serà més fàcil de treballar a partir dels projectes i centres d'interès que es vagin realitzant a l'aula, però nosaltres també hem volgut incloure-la en els racons d'aprenentatge. De fet, no és difícil de buscar activitats que es puguin realitzar al racó, ja que les classificacions siguin del tipus que siguin estan considerades que pertanyen a aquesta intel·ligència, així com les activitats d'ordenar i organitzar. Segons Gardner, en la cultura consumista en la qual ens trobem, els joves apliquen la seva intel·ligència naturalista per discriminar diferents tipus de cotxes, roba, sabates,...

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència naturalista al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Classificar de més a menys perillosos diferents fenòmens atmosfèrics (fotos d'imatges reals).
Classificar lliurement elements naturals de la tardor.
Fer seriacions amb material natural de la tardor  (fulles, pinyes, fruits secs,...).
Classificar lliurement imatges reals de l'hivern (peces de roba, esports, paisatges,...).
Classificar animals segons un criteri: número de potes, lloc on viuen, què mengen, com neixen,...
Relacionar animals de granja amb aliments (fotos d'imatges reals).
Classificar lliurement materials semblants segons el color, la textura,...
Classificar imatges segons a quina estació de l'any pertanyin.
Buscar la simetria en elements de la natura a partir de la seva observació.
Classificar imatges segons siguin de paisatges de poble o de ciutat.
Classificar materials diversos en diferents contenidors de reciclatge.
Classificar diferents materials segons la hipòtesi de si suraran o no i després comprovar-ho.
Ordenar animals de plàstic segons la seva mida (que estiguin a escala real).Com que d'aquest racó no tenim encara massa nombre d'activitats pensades i a l'aula tenim set racons d'aprenentatge, aquest serà un dels racons que anirem intercalant amb el racó d'intel·ligència musical, que també és un dels que menys propostes tenim.

Si teniu més propostes per aquest racó agrairia que me les féssiu arribar. Segur que poc a poc anirem millorant tots els racons gràcies a poder compartir-les amb tots vosaltres.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...