Nou paradigma educatiu

Què és el nou paradigma educatiu?

El nou paradigma de l'educació es basa en una nova manera de mirar a l'alumne, des de l'amplitud de tot el seu ésser, transcendint el materialisme. El paper del mestre serà el d'ajudar a l'alumne a descobrir tot el potencial que porta dins seu perquè senti el seu propi poder i confiï plenament en ell mateix. Aquesta seria la base de l'autèntica educació on amb una visió més àmplia de les persones es provocaria una revolució interior que acabaria en una revolució exterior.
El mestre pot aconseguir comunicar-se amb els seus alumnes d'ésser a ésser actuant des del cor, no des de la ment, per tal d'evitar prejudicis.
Cal buscar el camí perquè els alumnes puguin fer possible la realització dels seus somnis. I això s'aconsegueix també sent educats des de la creativitat i des de l'emoció.
Per aconseguir atendre a la gran diversitat cognitiva de l'alumnat caldrà una gestió d'aula diferent, una gestió del temps i de l'espai diferent i una avaluació diferent.
Aquesta nova educació també se l'anomena educació holística, que significa completa, integrant en el coneixement el cos, la ment i l'esperit.
La nova educació ha de ser capaç de descobrir els dons i els somnis dels nens perquè puguin confiar plenament en ells i en el seu poder creador, per fer d'aquest món un món millor.

Això només és un breu resum extret de les paraules de Carlos González, entre d'altres.
Per obtenir més informació sobre el nou paradigma educatiu us deixo algunes adreces capdavanteres en aquesta revolució:

pedagooogia 3000

la danza de la vida

niños tercer milenio

nuevo paradigma

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...