10/09/2014

El racó d'intel·ligència musical

Després d'un descans torno amb la programació pels racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples. Ara toca parlar del racó d'intel·ligència musical.
Els alumnes que tenen un bon potencial en aquesta intel·ligència tenen facilitat per retenir a la seva memòria melodies i cançons, mostren interès per tocar algun instrument, els agrada escoltar música i cantar. Per tant, la seva memòria és més efectiva quan està relacionada amb la música. Són nens que recordaran millor les coses si les diuen cantant.
Aquesta intel·ligència desenvolupa en els infants una bona memòria auditiva i facilitat per la discriminació de sons. Per aquells alumnes que no mostrin aquest potencial serà important entrenar la seva oïda per poder millorar.
A l'hora de treballar aquesta intel·ligència des dels racons caldrà disposar d'auriculars perquè els nens puguin escoltar sons sense molestar els altres companys i per poder-se concentrar millor en el que escolten ells. També serà important disposar d'ordinador, ja que existeixen molts recursos a la xarxa.
El fet de tenir bona memòria auditiva ajudarà els infants a recordar el que escolten de forma oral. Molta part de la informació es transmet oralment i l'atenció auditiva pren molta importància a l'escola. Per tant, no es tracta només que siguin bons amb la música, sinó que tot el que treballem des del punt de vista auditiu els facilitarà més eines i estratègies per millorar la comprensió i la memòria.Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència musical al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

-Loto de sons d'animals de granja (imatges).
-Discriminació de sons de fenòmens atmosfèrics relacionant-los amb imatges reals.
-Joc d'endevinar l'animal escoltant el so que imita un nen del grup (ell té la targeta amb l'animal dibuixat que li ha tocat imitar).
-Comptar quantitats a partir dels cops que faci el company (picant de mans) amb els ulls tapats o d'esquena.
-Loto de sons de sorolls quotidians (de casa).
-Sàlix i els sentits: Oïda (JClick): Joc de relacionar imatges amb el seu so.
-La Martina i els sentits (JClick): Relacionar sons d'animals amb la seva imatge.
-Joc de relacionar sons d'animals amb la imatge (JClick)
-Jugar a El bosc de la música (joc de discriminació de sons d'instruments musicals i en relació als sons dels animals)
-Endevinar de quina figura geomètrica es tracta a partir d'escoltar els cops que el company fa sonar el triangle.
-Pere i el llop (JClick): Joc de relacionar els instruments musicals amb els personatges del conte.
-Ordenar campanetes que sonen diferent (d'agut s greu).

Us deixo un enllaç al banc de sons INTEF.

08/08/2014

El racó d'intel·ligència lògico-matemàtica

I seguim amb els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples. Aquesta vegada el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica. Els nens que tenen més desenvolupat aquest pensament són alumnes amb un bon raonament lògic, que aprenen a través de la manipulació de dades numèriques. El seu raonament és inductiu i deductiu, els agrada relacionar conceptes a través de mapes mentals i mostren facilitat per entendre els sistemes de símbols (números, senyals de tràfic, logos,...). Per tant els alumnes amb un bon potencial en aquesta intel·ligència són capaços de fer càlculs numèrics mentalment de manera molt ràpida, la seva agilitat mental és destacable.

Normalment quan els alumnes poc hàbils en el raonament lògico-matemàtic es troben davant un problema acostumen a bloquejar-se per la dificultat que els suposa resoldre'l.  Perquè sovint les matemàtiques es plantegen com una dificultat i no com un repte.
Tot i que aquesta intel·ligència és una de les que més es treballa a l'escola i és important potenciar-la des de ben petits, també serà important ensenyar els diferents conceptes matemàtics de diferents maneres, a través de les altres intel·ligències, per tal que tots els alumnes puguin ser capaços d'arribar a entendre i resoldre els problemes que se'ls plantegin. Si aconseguim que les matemàtiques siguin divertides, curioses i interessants segurament aconseguirem motivar els alumnes amb més dificultats, afavorint la seva confiança per enfrontar-se a nous reptes.
El projecte EntusiasMat amb les matemàtiques (Tekmanbooks) és el que utilitzem a l'escola i és un clar exemple de com treballar els conceptes matemàtics de manera divertida, a través també de totes les altres intel·ligències, afavorint la manipulació, l'experimentació, la memòria visual i auditiva, el joc, el moviment i l'expressió oral com a diferents mitjans per arribar a un mateix concepte.

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Classificar entre números i altres dibuixos o símbols (P3)
Classificar entre números i lletres (P3)
Ordenar seqüències lògiques
Fer estimacions de mesura amb els reglets numèrics (material EntusiasMat)
Cursa de números (cartes numèriques i material comptable)
Tirar el dau i enganxar el número de gomets que hagi sortit, després escriure el número (graella preparada perquè facin vàries tirades)
Sumar amb pinces
Seguir una sèrie lògica enfilant boles seguint un patró (Joc Rytmes et perles, Nathan)
Realitzar seriacions lliurement amb diferent material
Jugar a trobar el número que va abans o el que va després (recta numèrica i daus)
La torre més alta (dau i multicubs)
Tirar el dau i escriure el número que ha sortit dins la casella corresponent per formar la sèrie 0-10 ascendent i després descendent.
Tirar els daus d'atributs i buscar la peça dels blocs lògics que correspon o dibuixar-la
Classificar material comptable dins de pots amb un número enganxat (relació grafia-quantitat)
Jugar a buscar la imatge que no pertany al conjunt
Jugar al dòmino
Relacionar imatges per parelles buscant la seva relació lògica
Joc de cartes: Anar tirant cartes seguint el torn i a la vegada anar dient els números seguint la sèrie fins el 10. El nen que tiri la carta que coincideixi amb el número que ha dit se les queda totes.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.

01/08/2014

El racó d'intel·ligència naturalista

I arribem ja al quart racó d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples, el de la intel·ligència naturalista. Aquesta és aquella que tenen les persones que es preocupen per la conservació de la natura i tenen especial sensibilitat pels animals i les plantes. Aquesta sensibilitat és evident que caldrà potenciar-la des de ben petits, però els nens que estiguin més predisposats a entendre la natura també seran hàbils per observar-ne les seves característiques i a partir d'aquí ordenar, classificar i organitzar. Els nens amb un bon potencial en aquesta intel·ligència sovint es faran preguntes del perquè de les coses, les seves causes i gaudiran elaborant hipòtesis i comprovant-ne les respostes mitjançant l'experimentació.

Es tracta d'una intel·ligència que serà més fàcil de treballar a partir dels projectes i centres d'interès que es vagin realitzant a l'aula, però nosaltres també hem volgut incloure-la en els racons d'aprenentatge. De fet, no és difícil de buscar activitats que es puguin realitzar al racó, ja que les classificacions siguin del tipus que siguin estan considerades que pertanyen a aquesta intel·ligència, així com les activitats d'ordenar i organitzar. Segons Gardner, en la cultura consumista en la qual ens trobem, els joves apliquen la seva intel·ligència naturalista per discriminar diferents tipus de cotxes, roba, sabates,...

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència naturalista al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Classificar de més a menys perillosos diferents fenòmens atmosfèrics (fotos d'imatges reals).
Classificar lliurement elements naturals de la tardor.
Fer seriacions amb material natural de la tardor  (fulles, pinyes, fruits secs,...).
Classificar lliurement imatges reals de l'hivern (peces de roba, esports, paisatges,...).
Classificar animals segons un criteri: número de potes, lloc on viuen, què mengen, com neixen,...
Relacionar animals de granja amb aliments (fotos d'imatges reals).
Classificar lliurement materials semblants segons el color, la textura,...
Classificar imatges segons a quina estació de l'any pertanyin.
Buscar la simetria en elements de la natura a partir de la seva observació.
Classificar imatges segons siguin de paisatges de poble o de ciutat.
Classificar materials diversos en diferents contenidors de reciclatge.
Classificar diferents materials segons la hipòtesi de si suraran o no i després comprovar-ho.
Ordenar animals de plàstic segons la seva mida (que estiguin a escala real).Com que d'aquest racó no tenim encara massa nombre d'activitats pensades i a l'aula tenim set racons d'aprenentatge, aquest serà un dels racons que anirem intercalant amb el racó d'intel·ligència musical, que també és un dels que menys propostes tenim.

Si teniu més propostes per aquest racó agrairia que me les féssiu arribar. Segur que poc a poc anirem millorant tots els racons gràcies a poder compartir-les amb tots vosaltres.

26/07/2014

El racó d'intel·ligència corporal-cinestèsica

El tercer racó per treballar les intel·ligències múltiples serà el corporal. Aquesta intel·ligència la tenen més desenvolupada aquells alumnes que utilitzen el cos com a canal per processar la informació. El seu pensament està lligat al tacte o al moviment. Els canals auditius i visuals no són suficients per a ells. Necessiten tocar i manipular tots els objectes per poder interioritzar els aprenentatges a través d'ells. Seran nens, doncs, amb una bona coordinació motriu, molt destres en l'esport, la dansa i també en activitats manuals (retallar, moldejar...).

Tenim per tant dues parts a treballar, per una banda la motricitat gruixuda, que implicarà moviment amb el cos. I per altra banda la motricitat fina.
La motricitat gruixuda la treballarem sobretot a partir de la psicomotricitat i serà la que ajudarà al nen a aconseguir una bona integració del seu esquema corporal, una bona coordinació motriu i estarà totalment relacionada amb la intel·ligència visual-espacial.
La motricitat fina serà la que treballarem des del racó d'aprenentatge ja que no implica tant espai. Les activitats pensades per aquest racó ajudaran a potenciar la precisió manual i la coordinació òculo-manual.

A l'etapa d'Educació Infantil serà molt important potenciar aquesta intel·ligència i oferir als infants la possibilitat d'experimentar tots els aprenentatges amb el propi cos, ja que així ens assegurarem que aquests arribin correctament al seu pensament. Tot i que la tindran més desenvolupada aquells que siguin més hàbils motriument, ens trobem amb una edat on és molt necessari que tots rebin una bona estimulació motriu per aconseguir una bona connexió entre el cos i la ment per tal que puguin madurar cognitivament. Una bona motricitat fina serà la base per futurs aprenentatges que impliquin precisió manual, com el traç de les lletres i dels números.

Al ser necessària una bona coordinació òculo-manual, la vista estarà implicada en el seu desenvolupament. Quan el progrés en les habilitats de precisió motriu no sigui l'adequat per l'edat o l'alumne presenti dificultats per aconseguir-ho, caldrà descartar que no hi hagi alguna dificultat visual que impedeixi el seu desenvolupament. Igual que per les habilitats visual-espacials, serà necessari recomanar la visita a l'especialista (oculista i/o optometrista).

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència corporal-cinestèsica al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Posar pinces al voltant d'un sol de cartolina.
Tallar canyetes amb tisores.
Fer collarets de macarrons.
Ficar cigrons dins una ampolla.
Agafar boletes toves amb pinces.
Cargolar i descargolar cargols i bisos.
Enfilar boles en un pal de fusta.
Cargolar paper de seda per fer "xurros" que després serviran per fer formes i enganxar-les tot fent una composició artística.
Practicar traços amb pintura.
Resseguir traços amb gomets.
Resseguir traços amb llana.
Resseguir traços sobre plàstic transparent amb retolador.
Practicar traços sobre una pissarra individual.
Divertiments gràfics.
Moldejar plastilina.
Resseguir traços amb el punxó.
Punxar formes per aconseguir treure el tros de cartolina o paper.
Practicar traços sobre les plates sensorials (farina, sal, sorra,...)
Retallar seguint la línia dibuixada al paper.
Estampar amb el dit de pintura formes.
Retallar, esquinçar i enganxar diferents tipus de papers i materials per realitzar un collage.
Fer un dibuix amb cera blanca sobre cartolina blanca (després es pinta per sobre amb pintura aigualida i apareix el dibuix màgic).
Teixir amb tires de plàstic.
Doblegar i retallar paper per fer floquets de neu.
Doblegar i retallar paper per fer transformacions geomètriques.
Utilitzar el ratolí de l'ordinador per fer dibuixos amb el TuxPaint.
Realitzar obres d'art que impliquin el traç precís amb pintura i/o ceres: Les lletres de Paul Klee, Cercles concèntrics.
Dibuixar i retallar figures geomètriques amb una peça que serveixi de plantilla per fer després una composició artística.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.


22/07/2014

El racó d'intel·ligència visual-espacial

Seguim amb els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples. En aquesta entrada veurem el racó visual-espacial. 
La intel·ligència visual-espacial es basa en la capacitat per resoldre problemes a través de les imatges. Els alumnes que tenen més desenvolupada aquesta intel·ligència comprenen millor la informació visual i utilitzen les imatges per pensar. 
L'orientació espacial serà un punt fort en aquests nens i mostraran facilitat per interpretar imatges. Per tant a ells els serà fàcil orientar-se en un mapa, solucionar laberints, trobar diferències entre dues imatges,.... Són alumnes molt observadors que poden integrar una imatge vista amb anterioritat i representar-la després. Segurament faran bones representacions artístiques tant sobre el pla com en volum (dibuix i construccions). Per tant, la percepció i la memòria visual seran els seus punts forts.

A infantil serà molt important ajudar els infants a desenvolupar al màxim aquesta intel·ligència per tal de potenciar la seva memòria visual, que els serà de gran ajuda en molts dels aprenentatges que hauran de fer al llarg de la seva escolaritat. 

La memòria visual es pot exercitar fàcilment en qualsevol moment, però sobretot durant les primeres edats serà quan aconseguirem un millor desenvolupament d'aquesta, i aportarà un gran benefici al aconseguir millor agilitat visual, accelerant d'aquesta manera els aprenentatges. Les estratègies aconseguides serviran per millorar la memòria i aconseguir centrar l'atenció. La manca d'atenció visual pot dificultar moltes vegades la interiorització correcta de les coses observades.

Evidentment el nen que tingui més dificultats en aquesta intel·ligència ho podrà compensar amb aquelles en les que presenti més fortaleses. Si la memòria visual no està massa desenvolupada, segurament sí que tingui bona memòria auditiva o sensorial.

Durant l'etapa d'educació infantil serà molt important assegurar-nos que les dificultats en aquesta intel·ligència no estan provocades per dificultats visuals. Per tant, de seguida que observem un desenvolupament més lent o més costós caldrà recomanar la visita a l'oftalmòleg i/o optometrista per poder-hi posar solució, si cal.

I per últim, si aconseguim que tinguin una bona habilitat per orientar-se en l'espai estarem afavorint una bona integració de la lateralitat, que ajudarà a fer un bon aprenentatge de la lectoescriptura i millorarà el raonament matemàtic. Els nens amb un bon potencial en aquesta intel·ligència també aconseguiran ser ordenats en el treball i estar més atents a classe, fets que els ajudaran molt en tots els aprenentatges.

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència visual-espacial al llarg de l'etapa d'Educació Infantil són les següents:

Fer torres amb gots o cubs de diferents mides.
Fer encaixos de fusta.
Fer construccions (lliurement o seguint un model).
Fer dibuixos amb pius (lliurement o seguint un model).
Fer puzzles.
Jugar amb el Maxigeocoloredo.
Fer laberints.
Copiar en volum imatges del joc de Topografia (Nathan).
Copiar traços després d'observar obres d'art com Els Meridians o Els cercles concèntrics de Kandinsky.
Copiar figures geomètriques al Geoplà.
Copiar figures amb el Tangram.
Col·locar imatges de fruites i verdures representant les parts de la cara a l'estil d'Arcimboldo.
Fer construccions copiant imatges amb el joc Organicubs (Nathan).
Representar figures geomètriques amb canyetes i plastilina.
Dibuixar copiant il·lustracions de contes.
Buscar elements concrets en un paisatge ple d'imatges (Wally, família Busquet).
Dibuixar mentre observen una construcció prèviament feta amb peces de fusta.
Buscar diferències entre dues imatges.
Fer una construcció imaginària amb gomets a la manera de Vasarely.
Jugar a construir cossos geomètrics amb el joc Connexion.
Copiar dibuixos geomètrics amb gomets.
Copiar dibuixos fets sobre un geoplà al paper puntejat.
Encerclar els dibuixos que estan orientats cap al mateix costat que el model.
Jugar a El Lince (agilitat visual).
Simetries.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.


18/07/2014

El racó d'intel·ligència lingüística

La intel·ligència lingüística es basa en la capacitat per resoldre els problemes a través de les paraules. El llenguatge escrit és el mitjà a través del qual pensen i aprenen aquells nens que tenen aquesta intel·ligència més desenvolupada. Són nens als que els agrada el món de les paraules. A infantil mostren molt interès per la lectura i l'escriptura.

En una etapa on s'inicia l'aprenentatge de la lectoescriptura prendrà molt protagonisme aquesta intel·ligència, però caldrà ajudar als alumnes que més els costi arribar-hi a partir d'altres intel·ligències.

Cada una de les activitats que es treballen a l'escola no està mai centrada en una sola intel·ligència, per tant encara que dediquem un racó a realitzar activitats lingüístiques segur que altres intel·ligències també s'estaran treballant paral·lelament, tot i que sigui de manera menys rellevant. Aquestes seran les que ajudaran als alumnes que es mostrin menys destres en la intel·ligència lingüística per arribar a l'aprenentatge.
Sobretot en els primers anys es treballa molt la relació entre text i imatge, per tant els nens amb bona memòria visual (intel·ligència visual-espacial) podran ajudar-se de les imatges per interioritzar les grafies. Pels nens més manipulatius, que necessiten tocar i jugar amb les coses per aprendre (intel·ligència corporal-cinestèsica), els anirà molt bé tot el treball de motricitat fina. I el mateix passarà en cada una de les diferents intel·ligències.

Les activitats que realitzarem el proper curs dins del racó lingüístic al llarg de tota l'etapa d'Educació Infantil són les següents:

Relacionar el nom amb la foto de cada nen de l'aula.
Buscar les lletres (d'escuma, fusta, cartolina,...) del nom i confegir-lo.
Classificar entre paraules curtes i llargues (visualment a P3).
Classificar paraules segons el número de síl·labes (picar-les).
Classificar els noms dels nens de l'aula tenint en compte la lletra per la que comencen.
Fer un collage amb el nom amagat (Max Ernst).
Escriure la llista de noms dels nens de l'aula a l'ordinador.
Relacionar els noms dels nens amb lletra de pal amb els de lletra lligada.
Buscar imatges a les revistes que tinguin un so concret, enganxar-les i escriure-hi el nom a sota.
Dictats muts.
Classificar imatges segons el so (dos o tres diferents).
Classificar imatges segons si el so que s'estigui treballant és a l'inici de la paraula, al mig o al final.
Relacionar el nom amb el cognom dels nens de l'aula (cartronets).
Jugar al dòmino de paraules (relacionant les que siguin iguals o paraula-imatge).
Jugar al dòmino alfabètic (relacionant lletres).
Confegir paraules (amb model).
Relacionar imatge i paraula (memori).
Escriure un llistat de paraules que comencin o que tinguin un so determinat.
Buscar la lletra que falta a cada paraula (amb imatge).
Confegir paraules i comptar les lletres.
Relacionar una frase amb una imatge (quan ja saben llegir).
Sopes de lletres.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.


En aquests enllaços podreu trobar moltes més idees per crear jocs de lectoescriptura i consciència fonològica:

Jocs per estimular la consciència fonològica
Material de consciència fonològica descarregable
15/07/2014

Els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples

  Ja tenim programats els racons d'aprenentatge per treballar-los el proper curs des de les intel·ligències múltiples. Cada setmana dediquem tres sessions al treball a partir de racons. A cada racó treballem un aspecte diferent, però a vegades hi ha més d'un racó dedicat a la lectoescriptura o a les matemàtiques. És per això que ens decidit a fer una programació assegurant-nos que a cada ronda de racons cada un d'ells estarà dedicat a una intel·ligència diferent.

Per resoldre cada una de les diferents situacions o problemes amb què s'aniran trobant els nostres alumnes necessitaran utilitzar una o altra intel·ligència i davant d'una mateixa resolució cada un utilitzarà aquella que li faciliti arribar a la comprensió.
Si els hem ajudat a conèixer-se i a descobrir en quines intel·ligències aconsegueixen tenir millors habilitats per aconseguir millors aprenentatges, ells sols seran capaços d'escollir quin camí utilitzar per arribar a una mateixa solució, de quina manera estudiar per memoritzar millor, utilitzant la intel·ligència en la que siguin més destres. Sabran quines són les seves fortaleses i en quins aspectes presenten més dificultats.

A l'etapa d'Educació Infantil, però, el que caldrà fer és potenciar-les totes. Hem d'intentar que tots els alumnes aconsegueixin adquirir el màxim del seu potencial en cada una de les vuit intel·ligències i oferir més oportunitats d'aprenentatge i que aquest sigui més estimulant i motivador. Genèticament cada alumne es troba més predisposat per adquirir millors habilitats en unes intel·ligències que en unes altres, però aquestes es poden millorar molt amb la pràctica constant des de petits. La plasticitat del cervell contribuirà a modificar i millorar les intel·ligències de cada infant i podrem aconseguir que a la llarga tots arribin a desenvolupar-les totes en major o menor grau.
A Infantil per tant, haurem de donar la mateixa importància a totes les àrees per tal de treballar totes les intel·ligències i aconseguir que els alumnes assoleixin les capacitats bàsiques en acabar el cicle.

Tots els alumnes tenen diferents capacitats i habilitats i el fet de treballar totes les intel·ligències no només els ajudarà a ells a conèixer-se millor sinó que també ajudarà al mestre a saber quines són les necessitats que té cada un d'ells per arribar millor als aprenentatges i d'aquesta manera podrà atendre millor la diversitat.En les propers entrades explicaré cada una de les vuit intel·ligències i les activitats que realitzarem per cada una d'elles en els racons d'aprenentatge. 


10/07/2014

Jugant a repartir

Treballar el concepte de divisió a P5 no és cap bogeria amb EntusiasMat, perquè amb aquest projecte es treballen tots els conceptes de manera cíclica des de P3, adaptant-los al grau de maduresa corresponent a cada edat. Si des de ben petits van interioritzant tots els continguts matemàtics a través del joc, la manipulació, l'experimentació, la pràctica, quan siguin grans ho entendran tot més fàcilment.
La divisió es treballa amb els més petits repartint objectes entre ells. Una de les activitats que hem realitzat ha estat la de repartir-se entre els quatre companys de taula una quantitat de peces col·locades en una plata al centre de la taula. 
Observar-los com ho fan per repartir-se el material ens donarà molta informació, no només per saber si han entès el concepte, sinó per veure quines estratègies utilitzen, quines habilitats de pensament posen en joc i com resolen les dificultats amb els companys per posar-se d'acord en la manera de fer-ho.
Podem observar grups més egocèntrics on cadascú es va agafant el nombre de peces que li sembla que li toquen sense necessitat d'entendre's amb els companys. Serà la mestra la que després haurà d'intervenir per reconduir l'activitat fent-los veure que el més important és aconseguir que tots tinguin la mateixa quantitat de peces. Aquest aclariment farà que es posin tots a reflexionar i s'adonin que han de replantejar l'activitat utilitzant una altra estratègia més vàlida.
Altres grups de seguida es posen d'acord i saben que si van repartint una peça a cada nen per torns fins que s'acabin aconseguiran tenir-ne tots el mateix nombre. Aquesta estratègia segurament ja l'han utilitzat altres vegades per repartir-se les cartes. També n'hi ha que decideixen agafar-ne tots una quantitat determinada i veure després si poden seguir-ne agafant o els en falten.
El problema ve al comprovar que la quantitat de peces no és exacte i si les volem repartir totes no en tindrem el mateix nombre. Per tant en sobren.
Per acabar cada grup explicarà quantes peces ha pogut repartir a cada company del grup i quantes peces han sobrat.
Si volem allargar l'activitat també resulta interessant preguntar-los quantes peces els faltarien per poder-les repartir totes. Alguns sabran restar 4 a la quantitat de peces que els han sobrat i altres hauran de repartir-les per veure quants nens s'han quedat sense.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...