15 de jul. 2014

Els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples

  Ja tenim programats els racons d'aprenentatge per treballar-los el proper curs des de les intel·ligències múltiples. Cada setmana dediquem tres sessions al treball a partir de racons. A cada racó treballem un aspecte diferent, però a vegades hi ha més d'un racó dedicat a la lectoescriptura o a les matemàtiques. És per això que ens decidit a fer una programació assegurant-nos que a cada ronda de racons cada un d'ells estarà dedicat a una intel·ligència diferent.

Per resoldre cada una de les diferents situacions o problemes amb què s'aniran trobant els nostres alumnes necessitaran utilitzar una o altra intel·ligència i davant d'una mateixa resolució cada un utilitzarà aquella que li faciliti arribar a la comprensió.
Si els hem ajudat a conèixer-se i a descobrir en quines intel·ligències aconsegueixen tenir millors habilitats per aconseguir millors aprenentatges, ells sols seran capaços d'escollir quin camí utilitzar per arribar a una mateixa solució, de quina manera estudiar per memoritzar millor, utilitzant la intel·ligència en la que siguin més destres. Sabran quines són les seves fortaleses i en quins aspectes presenten més dificultats.

A l'etapa d'Educació Infantil, però, el que caldrà fer és potenciar-les totes. Hem d'intentar que tots els alumnes aconsegueixin adquirir el màxim del seu potencial en cada una de les vuit intel·ligències i oferir més oportunitats d'aprenentatge i que aquest sigui més estimulant i motivador. Genèticament cada alumne es troba més predisposat per adquirir millors habilitats en unes intel·ligències que en unes altres, però aquestes es poden millorar molt amb la pràctica constant des de petits. La plasticitat del cervell contribuirà a modificar i millorar les intel·ligències de cada infant i podrem aconseguir que a la llarga tots arribin a desenvolupar-les totes en major o menor grau.
A Infantil per tant, haurem de donar la mateixa importància a totes les àrees per tal de treballar totes les intel·ligències i aconseguir que els alumnes assoleixin les capacitats bàsiques en acabar el cicle.

Tots els alumnes tenen diferents capacitats i habilitats i el fet de treballar totes les intel·ligències no només els ajudarà a ells a conèixer-se millor sinó que també ajudarà al mestre a saber quines són les necessitats que té cada un d'ells per arribar millor als aprenentatges i d'aquesta manera podrà atendre millor la diversitat.
2 comentaris:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...