4 de des. 2011

Les escoles Waldorf

Les escoles que segueixen una pedagogia Waldorf són escoles alternatives a l’escola tradicional que ens poden servir per reflexionar sobre alguns dels problemes amb què ens trobem a l’escola actualment, com és el fracàs escolar.

La pedagogia Waldorf té les seves arrels en el científic austríac Rudolf Steiner (1861-1925). Segons la seva filosofia, l’ésser humà és una individualitat d’ànima, cos i ment i les seves capacitats es desenvolupen en tres etapes: primera infància, infància i adolescència.

Aquestes escoles es centren en un coneixement integral de la persona, per tal d’explotar totes les seves capacitats, tan les reals com les potencials. Per aconseguir-ho, s’estimula la llibertat, la creativitat, els coneixements pràctics, els aspectes físics i els coneixements científics com un tot, des d’una perspectiva holística. Es respecten els períodes evolutius sense promoure una intel·lectualització massa precoç.

Durant la primera infància (fins els 7 anys) s’entén que el nen centra el seu món en la descoberta de l’univers a través dels seus sentits, i que la seva activitat central és el desenvolupament del seu organisme físic. Aprofitant la voluntat del nen, en aquesta etapa, la pedagogia Waldorf aprofita la imitació com a mètode fonamental de coneixement.

Us deixo una entrevista feta a una mestra Waldorf, que penso és molt entenedora:


Cap comentari:

Publica un comentari

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...