26 de jul. 2014

El racó d'intel·ligència corporal-cinestèsica

El tercer racó per treballar les intel·ligències múltiples serà el corporal. Aquesta intel·ligència la tenen més desenvolupada aquells alumnes que utilitzen el cos com a canal per processar la informació. El seu pensament està lligat al tacte o al moviment. Els canals auditius i visuals no són suficients per a ells. Necessiten tocar i manipular tots els objectes per poder interioritzar els aprenentatges a través d'ells. Seran nens, doncs, amb una bona coordinació motriu, molt destres en l'esport, la dansa i també en activitats manuals (retallar, moldejar...).

Tenim per tant dues parts a treballar, per una banda la motricitat gruixuda, que implicarà moviment amb el cos. I per altra banda la motricitat fina.
La motricitat gruixuda la treballarem sobretot a partir de la psicomotricitat i serà la que ajudarà al nen a aconseguir una bona integració del seu esquema corporal, una bona coordinació motriu i estarà totalment relacionada amb la intel·ligència visual-espacial.
La motricitat fina serà la que treballarem des del racó d'aprenentatge ja que no implica tant espai. Les activitats pensades per aquest racó ajudaran a potenciar la precisió manual i la coordinació òculo-manual.

A l'etapa d'Educació Infantil serà molt important potenciar aquesta intel·ligència i oferir als infants la possibilitat d'experimentar tots els aprenentatges amb el propi cos, ja que així ens assegurarem que aquests arribin correctament al seu pensament. Tot i que la tindran més desenvolupada aquells que siguin més hàbils motriument, ens trobem amb una edat on és molt necessari que tots rebin una bona estimulació motriu per aconseguir una bona connexió entre el cos i la ment per tal que puguin madurar cognitivament. Una bona motricitat fina serà la base per futurs aprenentatges que impliquin precisió manual, com el traç de les lletres i dels números.

Al ser necessària una bona coordinació òculo-manual, la vista estarà implicada en el seu desenvolupament. Quan el progrés en les habilitats de precisió motriu no sigui l'adequat per l'edat o l'alumne presenti dificultats per aconseguir-ho, caldrà descartar que no hi hagi alguna dificultat visual que impedeixi el seu desenvolupament. Igual que per les habilitats visual-espacials, serà necessari recomanar la visita a l'especialista (oculista i/o optometrista).

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència corporal-cinestèsica al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Posar pinces al voltant d'un sol de cartolina.
Tallar canyetes amb tisores.
Fer collarets de macarrons.
Ficar cigrons dins una ampolla.
Agafar boletes toves amb pinces.
Cargolar i descargolar cargols i bisos.
Enfilar boles en un pal de fusta.
Cargolar paper de seda per fer "xurros" que després serviran per fer formes i enganxar-les tot fent una composició artística.
Practicar traços amb pintura.
Resseguir traços amb gomets.
Resseguir traços amb llana.
Resseguir traços sobre plàstic transparent amb retolador.
Practicar traços sobre una pissarra individual.
Divertiments gràfics.
Moldejar plastilina.
Resseguir traços amb el punxó.
Punxar formes per aconseguir treure el tros de cartolina o paper.
Practicar traços sobre les plates sensorials (farina, sal, sorra,...)
Retallar seguint la línia dibuixada al paper.
Estampar amb el dit de pintura formes.
Retallar, esquinçar i enganxar diferents tipus de papers i materials per realitzar un collage.
Fer un dibuix amb cera blanca sobre cartolina blanca (després es pinta per sobre amb pintura aigualida i apareix el dibuix màgic).
Teixir amb tires de plàstic.
Doblegar i retallar paper per fer floquets de neu.
Doblegar i retallar paper per fer transformacions geomètriques.
Utilitzar el ratolí de l'ordinador per fer dibuixos amb el TuxPaint.
Realitzar obres d'art que impliquin el traç precís amb pintura i/o ceres: Les lletres de Paul Klee, Cercles concèntrics.
Dibuixar i retallar figures geomètriques amb una peça que serveixi de plantilla per fer després una composició artística.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...