8 d’ag. 2014

El racó d'intel·ligència lògico-matemàtica

I seguim amb els racons d'aprenentatge des de les intel·ligències múltiples. Aquesta vegada el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica. Els nens que tenen més desenvolupat aquest pensament són alumnes amb un bon raonament lògic, que aprenen a través de la manipulació de dades numèriques. El seu raonament és inductiu i deductiu, els agrada relacionar conceptes a través de mapes mentals i mostren facilitat per entendre els sistemes de símbols (números, senyals de tràfic, logos,...). Per tant els alumnes amb un bon potencial en aquesta intel·ligència són capaços de fer càlculs numèrics mentalment de manera molt ràpida, la seva agilitat mental és destacable.

Normalment quan els alumnes poc hàbils en el raonament lògico-matemàtic es troben davant un problema acostumen a bloquejar-se per la dificultat que els suposa resoldre'l.  Perquè sovint les matemàtiques es plantegen com una dificultat i no com un repte.
Tot i que aquesta intel·ligència és una de les que més es treballa a l'escola i és important potenciar-la des de ben petits, també serà important ensenyar els diferents conceptes matemàtics de diferents maneres, a través de les altres intel·ligències, per tal que tots els alumnes puguin ser capaços d'arribar a entendre i resoldre els problemes que se'ls plantegin. Si aconseguim que les matemàtiques siguin divertides, curioses i interessants segurament aconseguirem motivar els alumnes amb més dificultats, afavorint la seva confiança per enfrontar-se a nous reptes.
El projecte EntusiasMat amb les matemàtiques (Tekmanbooks) és el que utilitzem a l'escola i és un clar exemple de com treballar els conceptes matemàtics de manera divertida, a través també de totes les altres intel·ligències, afavorint la manipulació, l'experimentació, la memòria visual i auditiva, el joc, el moviment i l'expressió oral com a diferents mitjans per arribar a un mateix concepte.

Les activitats que ens hem programat per realitzar dins el racó d'intel·ligència lògico-matemàtica al llarg de l'Etapa d'Educació Infantil són les següents:

Classificar entre números i altres dibuixos o símbols (P3)
Classificar entre números i lletres (P3)
Ordenar seqüències lògiques
Fer estimacions de mesura amb els reglets numèrics (material EntusiasMat)
Cursa de números (cartes numèriques i material comptable)
Tirar el dau i enganxar el número de gomets que hagi sortit, després escriure el número (graella preparada perquè facin vàries tirades)
Sumar amb pinces
Seguir una sèrie lògica enfilant boles seguint un patró (Joc Rytmes et perles, Nathan)
Realitzar seriacions lliurement amb diferent material
Jugar a trobar el número que va abans o el que va després (recta numèrica i daus)
La torre més alta (dau i multicubs)
Tirar el dau i escriure el número que ha sortit dins la casella corresponent per formar la sèrie 0-10 ascendent i després descendent.
Tirar els daus d'atributs i buscar la peça dels blocs lògics que correspon o dibuixar-la
Classificar material comptable dins de pots amb un número enganxat (relació grafia-quantitat)
Jugar a buscar la imatge que no pertany al conjunt
Jugar al dòmino
Relacionar imatges per parelles buscant la seva relació lògica
Joc de cartes: Anar tirant cartes seguint el torn i a la vegada anar dient els números seguint la sèrie fins el 10. El nen que tiri la carta que coincideixi amb el número que ha dit se les queda totes.

Algunes activitats de la llista tenen enllaç a l'entrada del blog on estan explicades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...